0
Kind basketbal

Stichting Leergeld

Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en laptop voor  school.

Voor de meeste kinderen vanzelfsprekend, maar voor een groot aantal kinderen niet. Er is thuis weinig of onvoldoende geld en dit aantal stijgt alleen maar door de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan hebben verloren of hun inkomen tijdens de crisis dramatisch hebben zien slinken. Gelukkig helpt Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon meedoen. Aan binnen- én buitenschoolse activiteiten. Want hoe belangrijk is het dat je kind zich goed kan ontwikkelen?

Stichting Leergeld betaalt daarom, als ouders dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren, het schoolreisje of zwemles. Of de contributie van de sportclub, scouting of muziekles.

 

Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? Kijk dan op www.leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in. Een medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig om met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u hulp vraagt.

 

Ook dan kunt u terecht op www.leergeldveldhovendedemlen.nl of mail uw vraag naar info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bellen kan ook, via telefoonnummer 06-12880601.

 

Let op: Leergeld helpt bij een minimum-inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm). Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste lasten of schulden te weinig over voor binnen- of buitenschoolse activiteiten? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor zzp-ers en kleine ondernemers.

 

Jij doet toch ook mee?!